Participarea copiilor

Participarea este un proces complex ce urmăreşte influenţarea deciziilor şi determinarea schimbării sociale. Participarea copiilor reprezintă implicarea lor voluntară în chestiuni care îi privesc în mod direct sau indirect, indiferent de situaţia lor socio-economică, de apartenenţa la anumite grupuri defavorizate sau grupuri de risc. Acest lucru nu este posibil fără existenţa unor condiţii minime care să asigure crearea unui mediu favorabil implicării copiilor, un mediu în care aceştia să se simtă ocrotiţi şi încurajaţi să-şi exprime în mod liber opiniile.
Salvaţi Copiii Iasi acţionează pentru o lume care ascultă şi învaţă de la copii, o lume în care fiecare copil este apreciat şi respectat.

Participarea copilului este un drept prevăzut în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, în particular în cuprinsul articolelor 2, 3, 12, 13, 17, 19, 34 şi 36:

- Copiii au dreptul de a fi ascultaţi, de a-şi exprima în mod liber opiniile în legătură cu chestiuni care îi privesc în mod direct; ei au, de asemenea, dreptul la libera asociere şi acces la informaţii.
- Participarea trebuie să promoveze interesul superior al copilului şi să întărească dezvoltarea personală a fiecărui copil.
- Toţi copii, fără discriminare, au dreptul de a participa.
- Toţi copiii au dreptul de a fi protejaţi de orice formă de manipulare, violenţă, abuz sau exploatare.

Participarea copiilor reprezintă o schimbare în considerarea acestora nu doar ca simpli„beneficiari” ai intervenţiilor întreprinse de adulţi, ci ca cetăţeni activi cu drepturi recunoscute, ei putând interveni în mod activ în modelarea propriilor vieţi. Este importanta pentru ca de aceasta beneficiaza in mod special grupurile cele mai defavorizate de copii(copiii cei mai saraci sau marginalizati), care sunt de cele mai multe ori exclusi din viata sociala, culturala, politica sau economica a comunitatilor lor, sau, in general, la nivelul societatii.

Întâlnirea anuală a copiilor

Întâlnirea anuală a copiilor, unul dintre evenimentele tradiţionale ale organizaţiei, reprezintă o formă de participare reală a copiilor în dezbateri şi acţiuni privind promovarea şi respectarea drepturilor lor.

14 iulie 2011

Salvaţi Copiii România a organizat, în perioada 6-12 iulie 2011, a 16-a ediţie a Întâlnirii Anuale a Copiilor în Tabăra “Poiana Pinului” din judeţul Buzău. Acest eveniment reprezintă o componentă a proiectului “Tineri împotriva violenţei” finanţat din fonduri europeane şi derulat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În perioada 6 – 11 iulie 2011, cei 200 de copii şi tineri participanţi au fost implicaţi în diferite ateliere: ateliere de dezvoltare a abilităţilor de educaţie de la egal la egal, ateliere privind dezvoltarea abilităţilor şi învăţarea de tehnici de lucru cu copiii, care au abordat teme precum: comunicare, autocunoaştere, metode de educaţie nonformală, teambuilding, teatru-forum, atelier de pictură, de origami, improvizaţie, animaţie, face-painting, origami. Au avut loc dezbateri pe teme precum: consumul de etnobotanice, drepturile copilului,  participarea copiilor la luarea deciziilor şi violenţa în şcoală.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor cu copiii, au fost prezenţi 12 specialişti şi 48 de voluntari ai Salvaţi Copiii.

Participanţii s-au simţit extraordinar, au făcut schimb de experienţă, şi –au dezvoltat abilităţile de comunicare, au cunoscut mulţi alţi tineri deosebiţi ca şi ei, au învăţat multe lucruri noi  la un nivel profesionist, au râs si au cântat.

Etapa națională a concursului anual de proiecte cu tema Drepturile Copilului

În cadrul taberei, s-a desfăşurat Etapa naţională a concursului anual de proiecte cu tema “drepturile copilului”, la care au participat echipele câştigătoare din cele 13 filiale ale organizaţiei şi municipiul Bucureşti. Acest concurs se adresează copiilor din clasele V-VIII. copii care au manifestat un interes deosebit în promovarea drepturilor şi responsabilităţilor copilului în comunitatea lor.

Câştigătorii de anul acesta au fost:
>>> locul I - Şcoala nr. 7, Reşiţa, filiala Caraş-Severin
>>> locul II – Şcoala nr. 31, Bucureşti
>>> locul III - Şcoala “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Iaşi
>>> menţiune - Şcoala nr. 19, Bucureşti.

Dintre propunerile copiilor participanţi, am selectat următoarele:

>>> Copiii trebuie să dispună de posibilitatea de a-şi alege cursurile opţionale şi acestea să fie organizate pe diferite teme: educaţie antreprenorială, educaţie sexuală, prevenirea consumului de droguri, cunoaşterea drepturilor copilului;

>>> Accesul nelimitat şi fără discriminare la servicii de orientare educaţională, de sănătate;

>>> Stabilirea unor forme de recunoaştere a meritelor copiilor care se implică constant în activităţi cu impact asupra comunităţii şcolare sau locale;

>>> Necesitatea realizării orelor de dirigenţie într-o manieră interactivă şi atractivă, cu teme care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor şi nu a îndeplinirii formale a cerinţelor curriculum-ului şcolar;

>>> Participarea profesorilor şi a părinţilor la spectacolele de Teatru Forum realizate prin implicarea directă a copiilor.

Comments are closed.